Goed wegdek voor fietser belangrijker dan snelste route

Goed, vlak wegdek is voor veel fietsers belangrijker dan dat de route volledig rechtstreeks gaat. Dat blijkt uit een onderzoek van Royal Haskoning en de TU Eindhoven. In het onderzoek is gezocht naar omgevingskenmerken die de routekeuze van fietsers en de keuze om te gaan fietsen bepalen. Doel van het onderzoek is om verkeersmodellen te verbeteren, waarin de … Lees meer

Fietsvakantiewinkel heeft alles voor uw fietsvakantie:
fietsvakantie ad

Fietssnelweg in Londen nieuwste project om Londen een fietsstad te maken

Londen lijkt een echte fietssnelweg te krijgen, en meteen de langste ter wereld. De plannen voor een bijna 30 kilometer lang fietspad dwars door het centrum hebben in ieder geval de goedkeuring van burgemeester Boris Johnson die zich als sterk voorstander van de fiets profileert. Het fietsverkeer groeit in Londen, terwijl het autoverkeer fors afneemt, … Lees meer

Fietsvakantiewinkel heeft alles voor uw fietsvakantie:
fietsvakantie ad

Ongelukken voorkomen op fietspaden die nog niet eens bestaan

snelfietsrouteDe drukte en diversiteit op de Nederlandse fietspaden neemt toe. Vooral tijdens de spits is er vaak sprake van (on)gecontroleerde chaos op de fietspaden. Een situatie die steeds vaker uit de hand loopt met onwenselijke gevolgen, zoals ernstige ongelukken en frustraties. Nieuw aan te leggen fietspaden zorgen daarom niet zelden voor problemen en emoties, met vertraagde realisering tot gevolg. Studenten van de NHTV denken dé oplossing te hebben gevonden voor dit probleem. Zij hebben een prototype van een Virtual Reality bril ontwikkeld waarmee het mogelijk is om nieuwe fietsvoorzieningen vooraf te onderzoeken. Gedrag- en belevingsonderzoek met een simulator wordt voor de auto al veel toegepast en levert nieuwe kennis en inzichten op over de wisselwerking tussen het individu, de techniek en de omgeving.

Dit soort kennis ontbreekt veelal voor de fietser. Met een Virtual Reality bril is het volgens de studenten goed mogelijk een real life experience na te bootsen vanuit het gezichtspunt van de fietser. Gevoelsmatige argumenten voor en tegen fietsvoorzieningen als snelfietspaden zouden hiermee op termijn feitelijk getoetst kunnen worden.

Lees meer

Fietsvakantiewinkel heeft alles voor uw fietsvakantie:
fietsvakantie ad

Gemeenten negeren Ontwerpwijzer Fietsverkeer

Veel gemeenten lappen de richtlijnen voor fietsvoorzieningen (de Ontwerpwijzer Fietsverkeer) aan hun laars. Men vindt dat ze tot te dure oplossingen leiden of tot te brede fietspaden waarvoor de ruimte ontbreekt. Maar in veel gevallen kijk men er helemaal niet naar om. Dit blijkt uit de resultaten van het onderzoek dat de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek … Lees meer

Fietsvakantiewinkel heeft alles voor uw fietsvakantie:
fietsvakantie ad

Brabant gaat fietsforenzen coachen

Noord-Brabant gaat na de zomervakantie met een online Fietscoach en een bonus voor fietsers met een elektrische fiets forenzen proberen te verleiden om de auto te laten staan. Het gaat om het project B-Riders van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Noord-Brabant als onderdeel van het Rijksprogramma Beter Benutten. Het idee is dat … Lees meer

Fietsvakantiewinkel heeft alles voor uw fietsvakantie:
fietsvakantie ad

File en vertraagde treinen kosten veel meer dan een fiets met pech

Een uurtje in de file kost de zakelijke autorijder €26,25, in de trein kost een uur vertraging €19,75. Dat zijn enkele van de nieuwe cijfers die het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft berekend. Dus als je bedenkt dat in een file al gauw honderden of duizenden mensen stilstaan, en ook de meeste treinen toch honderden mensen vervoeren, kosten deze vertragingen nogal wat. Een gedeeltelijke oplossing voor dit maatschappelijke kostenpotje begint met een F en eindigt op Iets.

Lees meer

Fietsvakantiewinkel heeft alles voor uw fietsvakantie:
fietsvakantie ad

Sneeuw en ijs op fietsroutes moeten al in de zomer worden bestreden

fietsslipgevaarGladheidsbestrijding op fietsroutes krijgt de laatste jaren, terecht, steeds meer aandacht. Een aantal gemeenten kent al gedetailleerde aanvalsplannen als sneeuw en ijzel fietsen onmogelijk dreigen te maken. En afgelopen winter werden in Gouda en Zaanstad pilots uitgevoerd met een heel gerichte aanpak. De lessen die daaruit getrokken kunnen worden, zijn nu al samengevat in een notie van het Fietsberaad. Want de basis voor een gedegen gladheidsbestrijding wordt juist in de zomer gelegd.

Lees meer

Fietsvakantiewinkel heeft alles voor uw fietsvakantie:
fietsvakantie ad

Fietsersbond adviseert afdelingen politieke partijen voor gemeenteraadsverkiezingen in 2014

gr2014fietsMaart 2014 zijn er alweer gemeenteraadsverkiezingen. Onder de titel Meer fiets, meer ruimte roept de Fietsersbond de afdelingen van politieke partijen op een verdere groei van het fietsverkeer tot inzet van de verkiezingen te maken.

Lees meer

Fietsvakantiewinkel heeft alles voor uw fietsvakantie:
fietsvakantie ad

Infrastructuur, financiele vergoeding en gezondheid bepalen of forens de fiets pakt of niet

fietsfilevrijVerbetering van de infrastructuur en het sneeuw- en ijsvrij houden van de fietsroute zijn belangrijk om mensen te stimuleren meer of vaker de fiets te nemen. Ook gezondheid, de elektrische fiets en financiële vergoedingen door de werkgever spelen een rol. Aan fietspromotie wordt door werkgevers nauwelijks gedaan, maar ook fietsregelingen, waaronder de kilometervergoeding, zijn relatief onbekend en worden dus weinig benut. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een enquête onder meer dan 2800 fietsers, die is afgenomen door de Fietsersbond.

Lees meer

Fietsvakantiewinkel heeft alles voor uw fietsvakantie:
fietsvakantie ad

Premie zorgt voor meer Elektrische fietsen, en die fietsen zorgen voor een beter humeur

trek500plusElektrische fietsen worden in Nederland volop ingezet om de automobilist te overtuigen en over te stappen op de E-bike. In de regio Arnhem-Nijmegen werd de aanschaf van 650 e-bikes door werknemers voor 30% gesubsidieerd, wat resulteerde in fors hogere e-bike-aankoop en gebruik, met een beter humeur tot gevolg.

Lees meer

Fietsvakantiewinkel heeft alles voor uw fietsvakantie:
fietsvakantie ad