Goed wegdek voor fietser belangrijker dan snelste route

Goed, vlak wegdek is voor veel fietsers belangrijker dan dat de route volledig rechtstreeks gaat. Dat blijkt uit een onderzoek van Royal Haskoning en de TU Eindhoven. In het onderzoek is gezocht naar omgevingskenmerken die de routekeuze van fietsers en de keuze om te gaan fietsen bepalen. Doel van het onderzoek is om verkeersmodellen te verbeteren, waarin de … Lees meer

Fietsvakantiewinkel heeft alles voor uw fietsvakantie:
fietsvakantie ad

Fiets heeft nog meer potentie dan gedacht

Beleidsmakers kunnen veel meer mensen bewegen om de fiets te nemen in plaats van de auto, als beter rekening wordt gehouden met de keuzebepalende factoren. Een onderzoek van het RIVM met als vraag hoe je korte autoritten kunt vervangen door fietsritten, laat dat zien.

Uit een analyse van MOM-gegevens (Mobiliteitsonderzoek Nederland ) kwam een aantal factoren naar voren waar tot nu toe onvoldoende rekening mee wordt gehouden bij het ontwikkelen van maatregelen om de vervoermiddelkeuze te beïnvloeden, stelt RIVM-onderzoeker Scheepers in haar promotieonderzoek.

Lees meer

Fietsvakantiewinkel heeft alles voor uw fietsvakantie:
fietsvakantie ad

Kan de elektrische fiets het opnemen tegen de bus?

bicycleIn hoeverre zijn scholieren bereid de bus te laten staan en met de e-bike naar school te reizen? In Gelderland is onlangs het proefproject ByCycle! gestart op de Jacobus Fruytierschool in Apeldoorn. De provincie Gelderland en fietsenfabrikant Sparta werken samen om inzicht te krijgen in reizigersgedrag van scholieren: In hoeverre is de E-bike is staat om scholieren op de fiets en uit het OV te krijgen.

Lees meer

Fietsvakantiewinkel heeft alles voor uw fietsvakantie:
fietsvakantie ad

Fietssnelweg in Londen nieuwste project om Londen een fietsstad te maken

Londen lijkt een echte fietssnelweg te krijgen, en meteen de langste ter wereld. De plannen voor een bijna 30 kilometer lang fietspad dwars door het centrum hebben in ieder geval de goedkeuring van burgemeester Boris Johnson die zich als sterk voorstander van de fiets profileert. Het fietsverkeer groeit in Londen, terwijl het autoverkeer fors afneemt, … Lees meer

Fietsvakantiewinkel heeft alles voor uw fietsvakantie:
fietsvakantie ad

Ongelukken voorkomen op fietspaden die nog niet eens bestaan

snelfietsrouteDe drukte en diversiteit op de Nederlandse fietspaden neemt toe. Vooral tijdens de spits is er vaak sprake van (on)gecontroleerde chaos op de fietspaden. Een situatie die steeds vaker uit de hand loopt met onwenselijke gevolgen, zoals ernstige ongelukken en frustraties. Nieuw aan te leggen fietspaden zorgen daarom niet zelden voor problemen en emoties, met vertraagde realisering tot gevolg. Studenten van de NHTV denken dé oplossing te hebben gevonden voor dit probleem. Zij hebben een prototype van een Virtual Reality bril ontwikkeld waarmee het mogelijk is om nieuwe fietsvoorzieningen vooraf te onderzoeken. Gedrag- en belevingsonderzoek met een simulator wordt voor de auto al veel toegepast en levert nieuwe kennis en inzichten op over de wisselwerking tussen het individu, de techniek en de omgeving.

Dit soort kennis ontbreekt veelal voor de fietser. Met een Virtual Reality bril is het volgens de studenten goed mogelijk een real life experience na te bootsen vanuit het gezichtspunt van de fietser. Gevoelsmatige argumenten voor en tegen fietsvoorzieningen als snelfietspaden zouden hiermee op termijn feitelijk getoetst kunnen worden.

Lees meer

Fietsvakantiewinkel heeft alles voor uw fietsvakantie:
fietsvakantie ad

Op naar de fietsflitspalen!

a01_30Op fietspaden zou een maximumsnelheid moeten gelden van 25 km/uur. Dat vindt het Fietsberaad. Directe aanleiding is de opkomst van de speed pedelec, de elektrische fiets waarmee je makkelijk 40 km/uur kunt rijden.

Het ministerie van IenM en belangorganisaties buigen zich al geruime tijd over de vraag wat je aan moet met de Speed Pedelec. Enerzijds lijkt het een ideaal vervoermiddel voor het woon-werkverkeer over grotere afstanden, anderzijds kan de hogere snelheid tot brokken leiden.

Lees meer

Fietsvakantiewinkel heeft alles voor uw fietsvakantie:
fietsvakantie ad

Gemeenten negeren Ontwerpwijzer Fietsverkeer

Veel gemeenten lappen de richtlijnen voor fietsvoorzieningen (de Ontwerpwijzer Fietsverkeer) aan hun laars. Men vindt dat ze tot te dure oplossingen leiden of tot te brede fietspaden waarvoor de ruimte ontbreekt. Maar in veel gevallen kijk men er helemaal niet naar om. Dit blijkt uit de resultaten van het onderzoek dat de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek … Lees meer

Fietsvakantiewinkel heeft alles voor uw fietsvakantie:
fietsvakantie ad

Groene Fietsgolf en dynamisch bord zorgen voor tijdwinst in Den Bosch

In ’s-Hertogenbosch is een kruising voorzien van een dynamisch bord dat aangeeft hoe je als fietser het snelst op je bestemming komt. Het gaat om de kruising Orthenseweg–Citadellaan–Vogelstraat. Het nieuwe bord geeft fietsers uit de richting Aartshertogenlaan de snelste oversteek aan richting het station. Er zijn twee mogelijkheden voor fietsers vanuit de richting Aartshertogenlaan om … Lees meer

Fietsvakantiewinkel heeft alles voor uw fietsvakantie:
fietsvakantie ad

Snelfietsroutes zijn sneller dan het benodigde geld

Onlangs presenteerde de Fietsersbond de nota Een toekomstagenda voor snelfietsroutes. Daarin stelt de Fietsersbond samen met enkele regio’s en provincies voor het aantal snelfietsroutes fors uit te breiden. In totaal wil men tot 2025 in de belangrijkste stedelijke regio’s 675 kilometer aan nieuwe snelfietsroutes ontwikkelen. Daarvoor zou zo’n 700 miljoen op tafel moeten komen. De provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland, Bestuursregio Utrecht, de Stadsregio Arnhem-Nijmegen en Stadsgewest Haaglanden verklaren in de Toekomstagenda een kwart tot een derde van de 675 kilometer te willen realiseren. Het Rijk is ook bereid een steentje bij te dragen aan de aanleg van nieuwe snelfietsroutes, maar hoeveel en wanneer precies is op dit moment nog niet duidelijk. Minister Schultz wilde bij het in ontvangst nemen van de nota nog niet op de geldzaken vooruit lopen. Wel benadrukte ze dat er niet zomaar een grote zak geld klaar staat voor snelfietsroutes. Financiering zal dus moeten uit verschillende potjes en bronnen. Wat de toekomst van de Snelfietsroute er mogelijk niet zekerder op maakt.

Lees meer

Fietsvakantiewinkel heeft alles voor uw fietsvakantie:
fietsvakantie ad

Brabant gaat fietsforenzen coachen

Noord-Brabant gaat na de zomervakantie met een online Fietscoach en een bonus voor fietsers met een elektrische fiets forenzen proberen te verleiden om de auto te laten staan. Het gaat om het project B-Riders van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Noord-Brabant als onderdeel van het Rijksprogramma Beter Benutten. Het idee is dat … Lees meer

Fietsvakantiewinkel heeft alles voor uw fietsvakantie:
fietsvakantie ad