Sneeuw en ijs op fietsroutes moeten al in de zomer worden bestreden

fietsslipgevaarGladheidsbestrijding op fietsroutes krijgt de laatste jaren, terecht, steeds meer aandacht. Een aantal gemeenten kent al gedetailleerde aanvalsplannen als sneeuw en ijzel fietsen onmogelijk dreigen te maken. En afgelopen winter werden in Gouda en Zaanstad pilots uitgevoerd met een heel gerichte aanpak. De lessen die daaruit getrokken kunnen worden, zijn nu al samengevat in een notie van het Fietsberaad. Want de basis voor een gedegen gladheidsbestrijding wordt juist in de zomer gelegd.

Kern van de Fietsberaadnotitie vormt een stappenplan waarmee wegbeheerders kunnen bepalen hoe ze gladheidsbestrijding ten behoeve van fietsers structureel en efficiënt kunnen aanpakken. Centraal daarin staat het aanwijzen van een gladheidsbestrijdingsnetwerk voor het fietsverkeer. Het is immers niet haalbaar- en betaalbaar om de gladheid voor fietsers op alle wegen en paden te bestrijden. Men moet keuzen maken en die vastleggen op een overzichtelijk kaart met de fietsroutes waarop de wegbeheerder gladheid bestrijdt. Daarbij kan men onderscheid maken tussen het standaard netwerk en het fietsnetwerk dat prioriteit krijgt bij extreme situaties, aldus het Fietsberaad.

Aan de basis van zo’n kaart ligt een analyse van de belangrijkste herkomstgebieden en bestemmingen, zoals winkels, scholen, werkgelegenheid en maatschappelijke voorzieningen. Daarom ook is het volgens het Fietsberaad essentieel dat een beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer hierbij een actieve bijdrage levert.

Een goede communicatiestrategie vergroot de effectiviteit van de inspanningen en investeringen om de gladheid te bestrijden. Men kan fietsers bijvoorbeeld op een digitale dynamische kaart laten zien waar de gladheid bestreden wordt. Het Fietsberaad beveelt verder aan om prestatie-eisen op te stellen voor de gladheidsbestrijding op het fietsnetwerk. Hoe snel wordt er actie ondernomen bij gladheid, hoeveel dooimiddel wordt gebruikt?

Tenslotte is een goede evaluatie nodig. Moeten budgetten of doelstellingen aangepast worden? Zijn wijzigingen in de gladheidsbestrijdingsnetwerken wenselijk? Kan men de gladheidsbestrijdingsvoertuigen efficiënter inzetten? De evaluatie kan ook leiden tot gewenste aanpassingen in de infrastructuur. Een bekend voorbeeld is het verwijderen van paaltjes op fietspaden, zodat de gladheidsbestrijdingsvoertuigen er makkelijker bij kunnen. Maar ook het vervangen van een gedeelte met gebakken klinkers op een fietsroute die verder geheel geasfalteerd is, kan de nodige ongevallen voorkomen.

Kern van het gehele stappenplan is dus duidelijk: gladheidbestrijding stopt niet als het zomer wordt, maar begint juist in het zonnetje.

Bron: Verkeersnet

Fietsvakantiewinkel heeft alles voor uw fietsvakantie:
fietsvakantie ad

Plaats een reactie