FIETSVAKANTIES IN EUROPA

De beste start van uw fietsvakantie

fietsveiligheid

Fietsen naar school: terugreis gevaarlijker dan heenreis

scholen begonnen

Bron: VVN.nl

Onderzoek heeft uitgewezen dat in Nederland de eerste weken na de zomervakantie tot 30% meer ongevallen gebeuren dan tijdens de zomervakantie. Vooral onder jonge fietsers vallen meer slachtoffers. In België ontdekte het BIVV bovendien dat 40% van de fietsongelukken met kinderen onderweg van en naar school gebeurt. Het verlaten van de school is hierbij 1,5 keer gevaarlijker dan het traject naar de school toe. Lees verder

Onderzoek: Fietshelm is nuttig om meer letsel te voorkomen, maar is niet zaligmakend

Nieuw onderzoek van een Duitse verzekeraar toont aan dat het dragen van een fietshelm bijdraagt aan het verminderen van dodelijke slachtoffers onder fietsers. Het risico op een zware hersenschudding bij het opzij vallen met het hoofd op het wegdek of stoeprand wordt door het dragen van een fietshelm tot 30 procent verkleind. Bij botsingen met een auto is de huidige generatie fietshelmen beduidend minder effectief, al is het volgens de uitkomsten van het onderzoek ook in deze gevallen nog steeds veiliger om wel dan geen helm te dragen. Komt natuurlijk nog bij dat je van te voren niet weet of en wat voor ongeluk je gaat krijgen als je op de fiets stapt.

Snelheid lijkt een belangrijke factor te zijn die de gevolgen van een ongeval bepaalt. De onderzoekers bevelen aan om de helm vooral te promoten onder gebruikers van elektrische fietsen. E-bikes worden immers bovengemiddeld gebruikt door oudere en dus kwetsbare fietsers, die daarnaast een hogere snelheid bereiken dan gemiddeld.

Gemeenten negeren Ontwerpwijzer Fietsverkeer

Veel gemeenten lappen de richtlijnen voor fietsvoorzieningen (de Ontwerpwijzer Fietsverkeer) aan hun laars. Men vindt dat ze tot te dure oplossingen leiden of tot te brede fietspaden waarvoor de ruimte ontbreekt. Maar in veel gevallen kijk men er helemaal niet naar om. Dit blijkt uit de resultaten van het onderzoek dat de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) onlangs publiceerde. Niet, of niet op de juiste manier toepassen van de richtlijnen kan leiden tot onveilige situaties voor de toch al kwetsbare fietsende verkeersdeelnemers.

Ongeveer de helft van de ondervraagde gemeenten gebruikt de Ontwerpwijzer Fietsverkeer niet of kan dat niet bevestigen. Redenen die worden aangegeven zijn de kosten en ruimtelijke aspecten. Met name obstakels op het fietspad (paaltjes) en de overgang naar de berm (valgevaar) zijn ondergeschoven kindjes. Ook onbekendheid met de ontwerpwijzer speelt een rol.

Bron: Verkeersnet

Groene Fietsgolf en dynamisch bord zorgen voor tijdwinst in Den Bosch

fietsersdripIn ’s-Hertogenbosch is een kruising voorzien van een dynamisch bord dat aangeeft hoe je als fietser het snelst op je bestemming komt. Het gaat om de kruising Orthenseweg–Citadellaan–Vogelstraat. Het nieuwe bord geeft fietsers uit de richting Aartshertogenlaan de snelste oversteek aan richting het station.

Er zijn twee mogelijkheden voor fietsers vanuit de richting Aartshertogenlaan om de kruising over te steken. Via speciale meetapparatuur wordt gemeten welke oversteek het snelst is. Dit is vervolgens te zien op het bord. Als het bord via een groene pijl aangeeft dat linksom het snelst is, krijg je als fietser vervolgens ook bij de volgende oversteek groen licht: een heuse groene golf voor fietsers!

Dit bijzondere bord is hier geplaatst omdat deze route straks onderdeel uitmaakt van de snelfietsroute Oss – ’s-Hertogenbosch (F59).

Campagne tegen onveilig gebruik gsm op de fiets, Fietsmodus app gelanceerd

Bij een op de vijf fietsongelukken waarbij een jongere betrokken is speelt smartphonegebruik een prominente rol. Daarom wordt in de nieuwe publiekscampagne Aandacht op de weg dit jaar extra aandacht besteed aan deze kwetsbare doelgroep.

Voor de campagne werkt het ministerie van IenM nauw samen met mobiele providers om verantwoord gebruik van de smartphone in het verkeer te stimuleren. De providers zullen hiervoor ook onderling samenwerken. De minister en de providers hebben tijdens de kick-off van de campagne een convenant ondertekend. TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland (VVN) ondersteunen de acties en de Nationale Politie let extra op het handheld gebruik van de smartphone in het verkeer. Tevens is er voor fietsers een app gelanceerd waarmee gespaard kan worden voor cadeaux bij verantwoord smartphonegebruik. Lees verder

Fietsstrook biedt meer verkeersveiligheid dan je misschien denkt

Welke fietser kent ze niet: auto’s die op relatief smalle wegen véél te hard langs fietsers gereden wordt. En vaak ook nog vlak er fietsstrooklangs, want het zijn immers smalle wegen.  Fietsstroken zijn meestal niet de eerste keus voor wegbeheerders, noch voor fietsers. Soms bieden ze toch uitkomst, bijvoorbeeld als er geen ruimte is voor een vrijliggend fietspad. Op de bewuste smalle wegen dus. Uit Duits onderzoek blijkt nu dat fietsstroken ervoor zorgen dat de automobilist meer afstand houdt bij het inhalen, én minder hard rijdt. Lees verder

Fietsersbond wil fietsers en automobilisten vaker scheiden

Het totaal aantal verkeersdoden daalt in Nederland al jarenlang. Het aantal omgekomen fietsers daalt echter niet mee. Dat blijkt uit onderzoek van NU.nl naar ruim 45.000 verkeersongevallen tussen 2007 en 2012 met fietsers en voetgangers, de zogenaamde kwetsbare verkeersdeelnemers.  Lees verder

Meer fietsritten, minder autoritten leidt tot meer verkeersgewonden?

Als meer automobilisten voor korte autoritten in de stad hun fiets zouden pakken, zal dat geen negatief effect hebben op het aantal verkeersdoden. Dit blijkt uit een studie van het ministerie van IenM en de universiteit Groningen. De resultaten van de studie geven echter wél een te verwachten verhoging van het aantal gewonden aan. Maar hoe breed zou je deze cijfertjes moeten zien? Lees verder

Best Practices ingezet voor fietsveiligheid

fietsveiligheid-best-practicesHet aantal fietsgewonden in Nederland blijft toenemen. Daarom moeten alle gemeenten voor eind 2013 een Lokale aanpak veilig fietsen vaststellen. Als steuntje in de rug heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu het rapport Fietsveiligheid Stand van zaken & best practices Nederlandse gemeenten in 2012 uitgebracht met voorbeelden van al uitgevoerde maatregelen. Lees verder

Piepjes bij een kruispunt met veel fietsers

navevoLonden, en dan met name zijn burgemeester Boris Johnson, timmert flink aan de weg waar het gaat om fietsbeleid. Helaas werd afgelopen week een fietser overreden door een vrachtwagen. Logisch gevolg van het feit dat Engelse chauffeurs niet gewend zijn om op fietsers te letten, en Engelse fietsers mogelijk wat minder alert op dode hoeken van vrachtwagens zijn dan Nederlandse fietsers. Lees verder

Categorieën
SNP Fietsvakanties
Fiets-Fun fietsvakanties
Ga naar Eye4Cycling.nl