Green Deal Fiets: meer Nederlanders op de pedalen naar het werk

Het aandeel van de fiets in het woon-werkverkeer moet in tien jaar van 25 naar 30 procent. Daarom ondertekende het ministerie van Infrastructuur en Milieu dinsdag 27 november samen met RAI vereniging, BOVAG, ANWB, Fietsersbond en Natuur & Milieu de Green Deal Fiets in het woon-werk verkeer. Deze Green Deal Fiets bevat zeven acties die het fietsgebruik in het woon-werkverkeer stimuleren als duurzaam alternatief voor de auto.

Bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid streven naar een groei van het woon-werkverkeer op de fiets met 20 procent in de komende tien jaar. Om deze groei te stimuleren, wordt onder meer ingezet op de uitbreiding van snelfietsroutes, stimulering van Park en Bike, ondersteuning van bedrijven die het fietsen naar het werk willen introduceren (bijvoorbeeld in leasecontracten) en pilots gebaseerd op bewonersinitiatieven.

Taskforce Green Deal
Om de in de Green Deal genoemde acties uit te voeren richten de maatschappelijke organisaties een taskforce op. Deze taskforce koppelt acties aan de doelstelling en voorziet in cijfers en onderbouwing. Ook zal de taskforce de resultaten van de acties genoemd in de Green Deal monitoren. De Green Deal Fiets duurt tot en met 2015 en sluit naadloos aan bij het kabinetsbeleid met betrekking tot Beter Benutten.

Fietsvakantiewinkel heeft alles voor uw fietsvakantie:
fietsvakantie ad

Plaats een reactie