CDA, PvdA en SP vragen input om tot beter gebruik fietsmogelijkheden te komen

fietsbordjesIn een gezamenlijk initiatief presenteren SP, PvdA en CDA op 28 juni aanstaande de startnotitie Een stap vooruit. In de notitie doen SP-Kamerlid Paulus Jansen, PvdA-Kamerlid Duco Hoogland en CDA-Kamerlid Sander de Rouwe voorstellen om het Nederlandse potentieel aan wandel- en fietsmogelijkheden beter te benutten. De komende maanden vragen de drie partijen fietsers, wandelaars, hardlopers én hun organisaties wat hun ideeën zijn voor de uitbouw en betere benutting van het Nederlandse wandel- en fietsnetwerk. Dat moet uitmonden in concrete verbetervoorstellen.

De drie fracties denken daarbij onder meer aan voorstellen om een einde te maken aan de versnippering van routestructuren waardoor fietsers en wandelaars met een woud van bordjes te maken hebben. Ook willen de partijen een duidelijke afbakening maken van landelijke, regionale en lokale verantwoordelijkheden om het beheer en onderhoud van routes te verbeteren.

PvdA, SP en CDA willen ook graag spreken over de mogelijkheden om fiets- en wandelorganisaties intensiever te betrekken bij de aanpassingen aan de infrastructuur en om het meenemen van de fiets in stoptreinen buiten de spits en in het weekend gratis te maken. Ook stellen de opstellers van de notitie dat de recreatieve waarde van de OV-fiets met sprongen kan stijgen als de mogelijkheden om de fiets op een ander station in te leveren worden verruimd.

De drie partijen benadrukken dat hun notitie een aftrap is van een brede maatschappelijk consultatieronde en dat zij uitkijken naar de ideeën die wandelaars, fietsers en hun organisaties de komende maanden aandragen om het Nederlandse wandel- en fietsnetwerk te verbeteren en uit te breiden.

De presentatie van de startnotitie ‘Een stap vooruit’ vindt plaats op vrijdag 28 juni 2013 in De Generaal in Baarn. De inloop is vanaf 13.00 uur, de daadwerkelijke presentatie om 13.30 uur en vanaf 14.00 is er mogelijkheid de Kamerleden individueel te interviewen.

De Generaal in Baarn is niet alleen goed bereikbaar te voet en te fiets maar ook per trein. Het eethuis ligt schuin tegenover het station in Baarn.

Fietsvakantiewinkel heeft alles voor uw fietsvakantie:
fietsvakantie ad

Plaats een reactie