Meldsysteem fietsroutebewegwijzering goed gebruikt

Iedereen die fietst heeft er wel eens last van. Je volgt de fietsbordjes, maar opeens lijkt er één te ontbreken. Of het bordje is verdraaid. Vervelend.  Het Landelijk Fietsplatform, coördinatiepunt voor het recreatieve fietsen en beheerder van het netwerk LF-routes, ontwikkelde daarom in 2010 een online meldsysteem voor fietsroutebewegwijzering. Dit landelijk systeem Bordje Weg maakt z’n doel waar. Inmiddels zijn al bijna 2000 meldingen opgelost.30000 km

Nederland heeft een mooi landsdekkend fietsroutenetwerk van lange-afstandroutes (LF-routes) en regionale fietsknooppunten, bij elkaar ruim 30.000 km route, beheerd door bijna 50 verschillende instanties. Het online landelijk meldsysteem kunnen fietsers meldingen over zowel knooppuntbordjes als LF-bordjes en sinds kort ook over knooppunt-informatiepanelen doen. Het bericht gaat automatisch naar de juiste onderhoudsinstantie.

Eenvoudig melding maken

Het melden via www.bordjeweg.nl of via de gratis smartphone-website of smartphone-app gaat door het plaatsen van een punt op een kaart of het invoeren van een adres. Via een aantal stappen doorloop je de melding. De verantwoordelijke onderhoudsinstantie ontvangt deze, neemt hem in behandeling en onderhoudt ook de verdere communicatie met de melder. Sinds de start in 2010 zijn al bijna 2000 meldingen opgelost. De meldingen variëren van een beklad bordje tot een verkeerd geplaatste paal of een volledig verdwenen informatiepaneel.

Monitoren meldingen

Het Fietsplatform kan achter de schermen de vervolgactie door de onderhoudsinstanties monitoren. Zichtbaar is waar en hoe lang meldingen openstaan. Dit heeft tot positief gevolg dat meldingen sneller afgehandeld worden. Komen er veel opmerkingen in een bepaalde regio, dan wijst het Fietsplatform de betreffende instantie op haar verantwoordelijkheid. Zo blijft de kwaliteit van de fietsroutebewegwijzering gewaarborgd.

Fietsvakantiewinkel heeft alles voor uw fietsvakantie:
fietsvakantie ad

Plaats een reactie