Meer fietsen scheelt duizenden levens

Ieder jaar zouden 10.000 levens gespaard blijven als in alle belangrijke Europese steden evenveel gefietst zou worden als in Kopenhagen. Daarnaast zou dat werk opleveren voor 76.600 mensen. Dat stellen de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) en de UNECO (de Europese commissie van de VN) in een nieuw rapport Unlocking new opportunities

Voor het eerst wordt daarin door de WHO niet alleen het gezondheidsaspect benadrukt, maar ook de economische winst van ‘groen transport’. Daarbij denkt men onder meer aan werkgelegenheid in de fietsretail, en bij het ontwerpen en aanleggen van fietsvoorzieningen.

In Europa zorgt luchtverontreiniging, grotendeels afkomstig van verkeer, jaarlijks voor bijna 500.000 doden. Daarnaast vallen er jaarlijks 90.000 verkeersdoden en 70 miljoen mensen hebben te maken met geluidoverlast. Verder is transport verantwoordelijk voor 24% van de broeikasgassen en waar vervoer fietsen en lopen vervangt, is het medeverantwoordelijk voor de 1 miljoen doden die jaarlijks te wijten zijn aan te weinig lichamelijke activiteit.

Kopenhagen dat als maatstaf wordt gebruikt, is volgens de WHO één van de koplopers op het gebied van fietsen. In Kopenhagen wordt 26% van alle trips per fiets afgelegd. Alleen Amsterdam kent meer fietsers.

Fietsvakantiewinkel heeft alles voor uw fietsvakantie:
fietsvakantie ad

Plaats een reactie