Friesland aan de slag met fietsverkeersveiligheid

De provincie Friesland gaat aan de slag met het verbeteren van de fietsverkeersveiligheid. Dit wil de provincie doen met een betere infrastructuur en meer verkeersonderwijs. Op deze manier moeten (dodelijke) fietsongevallen en ernstig gewonden bij fietsers worden voorkomen. Hiervoor maakte de provincie het plan van aanpak Fyts Feilich yn Fryslân.

In het plan van aanpak meldt de provincie dat de Fietsersbond wordt gevraagd om een actieplan te ontwikkelen en uit te voeren om infrastructurele maatregelen bij de wegbeheerders onder de aandacht te brengen. Daarbij moet in ieder geval aandacht zijn voor de knelpunten op het gebied van slecht aansluitende bermen, hobbels en scheuren in het wegdek en onveilig geplaatste paaltjes, vindt de provincie. Andere aandachtspunten zijn slecht verlichte fietspaden, bestrijding van gladheid op fietspaden (ook buiten de winterperiode) en fietsverkeer bij omleidingen vanwege werkwerkzaamheden.

Hoog op de agenda staat verder het aanpakken van knelpunten met landbouwverkeer en het verbeteren van fietsoversteken. In overleg met politie Noord Nederland wordt verder een gericht handhavingsplan ontwikkeld ter voorkoming van fietsongevallen, met als onderwerpen: voorrang, snelheid en verlichting. Op het gebied van educatie staan Fietslessen voor basisschoolleerlingen, allochtone vrouwen en senioren op de rol evenals voorlichting over zwaar verkeer door chauffeurs. En er is aandacht voor campagnes over fietsverlichting en gebruik van de fietshelm bij jonge kinderen. Ook de opkomst van de elektrische fiets wordt nauwlettend gevolgd. Daarnaast wil Friesland een rol spelen in de ontwikkeling van innovatieve producten ter bevordering van de fietsveiligheid, zoals de ouderenfiets en de fietsersairbag.

Fietsvakantiewinkel heeft alles voor uw fietsvakantie:
fietsvakantie ad

Plaats een reactie