Campagne om ergernis over wielrenners te verminderen

wielrennercampagneDe Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) komt met een campagne om het begrip tussen wielrenners en overige weggebruikers te verbeteren: De echte wielrenner.

Net als elk voorjaar ergeren wandelaars, automobilisten toerfietsers en wielrenners zich aan (groepen) amateurwielrenners, die ruim baan eisen, zich niet aan regels en fatsoensnormen houden, en daardoor voor gevaarlijke situaties zorgen. Anderzijds worden amateurwielrenners geprikkeld door hun mede-gebruikers: slome fietsers die niet aan de kant gaan of automobilisten die juist op topsnelheid langskomen.

Ontmoetingen tussen wielrenners en andere weggebruikers leiden soms tot gevaarlijke situaties, door snelheidsverschillen en omdat beide partijen van elkaar niet weten wat ze gaan doen. Uit eerder onderzoek van VeiligheidNL bleek ook dat volgens wielrenners in 51% van de (bijna-)ongevallen sprake was van onvoldoende rekening houden met elkaar. Het is belangrijk om te werken aan ieders gedrag, zodat wederzijdse irritatie, onvoorspelbare situaties en ongevallen kunnen worden voorkomen.

In een animatie legt de NTFU in samenwerking met VeiligheidNL uit hoe weggebruikers het beste kunnen omgaan met een groep wielrenners. De bedoeling is ook dat wielrenners elkaar gaan aanspreken op hun gedrag, zodat het uiteindelijk veiliger wordt op de weg. De achterliggende boodschap is dat het een stuk veiliger wordt op de weg en het fietspad als we ons allemaal aanpassen en rekening houden met elkaar.

 

Fietsvakantiewinkel heeft alles voor uw fietsvakantie:
fietsvakantie ad

Plaats een reactie