Fiets krijgt meer aandacht in verkiezingsprogramma’s, maar niet van alle partijen

Infographic (c) Fietsersbond.nl

De Fietsersbond vergeleek 13 verkiezingsprogramma’s op fietsvriendelijkheid. In bijna alle programma’s krijgt de fiets aandacht. Fietsparkeren bij stations (8x) en aanleg van snelfietsroutes (7x) worden relatief vaak specifiek genoemd. Alleen D66 en GroenLinks krijgen een ‘A-label’. Vanuit Fietsersperspectief valt er 15 maart 2017 dus wel wat te kiezen!

GroenLinks en D66 hebben veel aandacht voor de belangrijkste voordelen van de fiets voor een betere bereikbaarheid, leefbaarheid en gezondheid en ze zijn duidelijk over de benodigde maatregelen.

GroenLinks wil ruim baan voor de fiets en flink investeren in een netwerk van snelfietsroutes, stationsstalingen en OV-fiets. GroenLinks pleit voor fietsparkeernormen bij voorzieningen en bedrijventerreinen. Senioren moeten veilig kunnen fietsen, ook met een e-bike. De fiets moet een expliciet onderdeel van het gezondheidsbeleid zijn. Om de veiligheid van fietsers en voetgangers te waarborgen gaat de snelheid van het autoverkeer in de stad naar 30 kilometer. voor snorfietsen moeten dezelfde regels gaan gelden als voor brommers: ze moeten op de rijbaan rijden met een helm op. De partij vraagt ook aandacht voor de toegankelijkheid van de natuur voor wandelaars en fietsers.

D66 wil een volwaardige plek voor de fiets bij het opstellen van verkeer- en vervoersplannen. Het huidige infrastructuurfonds moet volgens de Democraten worden vervangen door een mobiliteitsfonds, waarin ook de fiets een plaats krijgt. De partij wil middelen vrijmaken voor (snel)fietsroutes, stallingen en (elektrische) deelfietsconcepten. Veiligheid en gezondheid van fietsers moeten continu aandacht krijgen. Ook D66 pleit voor fietsparkeernormen in de bouwvergunning en voor gebruik van de fiets als onderdeel van gezond bewegen in de openbare ruimte.

De programma’s van PvdA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren krijgen geen ‘A-label’, maar worden door de Fietsersbond wel beoordeeld als goed. De programma’s noemen verschillende voordelen van de fiets en maatregelen om de positie te versterken.

De PvdA stimuleert de fiets als een cruciale schakel in het vervoer van deur-tot-deur en wil met prioriteit investeren in regionale snelfietsroutes en stallingen bij OV-knooppunten en parkeergarages. De partij stimuleert nieuwe vormen van OV, zoals elektrische deelfietsen.

De ChristenUnie is de enige partij die aangeeft hoe sterk het fietsgebruik moet groeien: 25% groei tot 2025. Ze wil 50% minder verkeersslachtoffers in 2027. De CU wil investeren in fietsvoorzieningen bij stations en fietssnelwegen. De partij wil goede recreatieve fietsgebieden in en om de stad en een netwerk van fietspaden voor een toegankelijke natuur.

De Partij voor de Dieren wil de fiscale stimulering van fietsen behouden en wil investeren in veilige fietspaden en fietssnelwegen. Ook is de partij voor voldoende en veilige stallingen bij stations en wil men uitbreiding van de OV-fiets. Ook wil de Partij voor de Dieren een fietsvriendelijker afstelling van verkeerslichten en de snelheid van het autoverkeer in de centra verlagen naar 30 kilometer per uur.

De overige partijen laten de fiets met name links liggen, en zijn dus vanuit fietsersperspectief geen goede optie. Wil je toch weten wat de Fietsersbond over partijen als VVD, CDA, SP, PVV of DENK schrijft, kijk dan hier.

Fietsvakantiewinkel heeft alles voor uw fietsvakantie:
fietsvakantie ad

Plaats een reactie