FIETSVAKANTIES IN EUROPA

De beste start van uw fietsvakantie

verkiezingen

Fiets krijgt meer aandacht in verkiezingsprogramma’s, maar niet van alle partijen

Infographic (c) Fietsersbond.nl

De Fietsersbond vergeleek 13 verkiezingsprogramma’s op fietsvriendelijkheid. In bijna alle programma’s krijgt de fiets aandacht. Fietsparkeren bij stations (8x) en aanleg van snelfietsroutes (7x) worden relatief vaak specifiek genoemd. Alleen D66 en GroenLinks krijgen een ‘A-label’. Vanuit Fietsersperspectief valt er 15 maart 2017 dus wel wat te kiezen!

GroenLinks en D66 hebben veel aandacht voor de belangrijkste voordelen van de fiets voor een betere bereikbaarheid, leefbaarheid en gezondheid en ze zijn duidelijk over de benodigde maatregelen. Lees verder

Fietsersbond adviseert afdelingen politieke partijen voor gemeenteraadsverkiezingen in 2014

gr2014fietsMaart 2014 zijn er alweer gemeenteraadsverkiezingen. Onder de titel Meer fiets, meer ruimte roept de Fietsersbond de afdelingen van politieke partijen op een verdere groei van het fietsverkeer tot inzet van de verkiezingen te maken. Lees verder

Verkiezingen 2012 – hoe komt de fietser eruit?

Uit een vergelijking van de verkiezingsprogramma’s voor de komende tweede kamer verkiezingen van de Fietsersbond blijkt dat bijna alle politieke partijen in hun programma passages over de fiets en het fietsbeleid hebben opgenomen. Ten opzichte van twee jaar geleden is er duidelijk sprake van meer aandacht voor de fiets. De Fietsersbond constateert dat met vreugde en vraagt de partijen die aandacht ook te vertalen in het regeerakkoord. Lees verder

Wensen Fietsersbond voor verkiezingen 2012

De Fietsersbond stelt als de grootste belangenbehartigingsorganisatie voor fietsers in Nederland de een achttal punten centraal voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 12 september aanstaande. De Fietsersbond stelt dat fietsen goedkoop, snel, gezond en milieuvriendelijk is en daarom juist in deze tijd een ideale manier om je te vervoeren. Lees verder

Categorieën
SNP Fietsvakanties
Fiets-Fun fietsvakanties
Ga naar Eye4Cycling.nl