FIETSVAKANTIES IN EUROPA

De beste start van uw fietsvakantie

fietssnelweg

Fietssnelweg in Londen nieuwste project om Londen een fietsstad te maken

Londen lijkt een echte fietssnelweg te krijgen, en meteen de langste ter wereld. De plannen voor een bijna 30 kilometer lang fietspad dwars door het centrum hebben in ieder geval de goedkeuring van burgemeester Boris Johnson die zich als sterk voorstander van de fiets profileert. Het fietsverkeer groeit in Londen, terwijl het autoverkeer fors afneemt, mede door het beleid van Johnson: verbeterde fietsverbindingen, voorrang voor fietsers, leenfietsen.

Johnson vindt het nu tijd worden de ‘verkeersruimte opnieuw te verdelen’, en in dat streven past een fietssnelweg van oost naar west en later één van noord naar zuid door de stad.

Fietssnelweg zorgt bewezen voor meer fietsers die ook nog eens langere afstanden afleggen

fietssnelwegUit onderzoek van de provincie Vlaams-Brabant blijkt dat investeren in degelijke fietssnelwegen leidt tot meer fietsverplaatsingen over (middel)lange afstanden. Het onderzoek vond plaats op de HST-fietsroute tussen Leuven en Brussel. Tussen februari en december 2012 voerde de provincie een intensief onderzoek uit met verkeerstellers en bevraging van fietsers. De HST-fietsroute is grotendeels autovrij en biedt een volwaardig alternatief voor de auto. Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat een goede fiets-infrastructuur leidt tot meer fietsende gebruikers.  Lees verder

Fietsweg speciaal voor E-bikers om filedruk te verminderen tussen Amsterdam en Almere

De gemeente Almere neemt het voortouw om een goede fietsweg te creëren van Almere naar Amsterdam Zuidoost. Forenzen die wonen in Almere en werken in Amsterdam (Zuid Oost) krijgen als het aan de gemeente Almere ligt een speciale fietsroute voor als zij gebruik maken van een elektrische fiets of elektrische scooter. De gemeente Almere verwacht dat er minstens 200 automobilisten hun auto zullen verruilen voor de e-bike. Het is niet zo maar een fietspad. De route is breed, voorzien van een glad wegdek en goed verlicht. Ook zijn er zo min mogelijk kruisingen en verkeerslichten. En natuurlijk zijn er voldoende oplaadpunten.

Het elektrisch fietsen op dit traject zou concurrerend kunnen zijn met reizen met de auto. Vooral in de spits is die autoreistijd vaak langer dan een uur. Dat zou fietsend sneller moeten kunnen, zeker als er een goede fietssnelweg ligt. Afgezien van de kortere reistijd, is vooral de zékere reistijd een voordeel. Meer informatie over dit project leest u op deze site.

Drukte op fietspad? Spitsstrook erbij.

Het is nog toekomstmuziek, maar Kopenhagen denkt er serieus over flexibele fietspaden te introduceren. Als er erg druk is, krijgt de fietser een stukje voetpad bij. Een beetje vergelijkbaar dus met de spitsstroken op de Nederlandse snelwegen. Om de doorstroming voor fietsers te bevorderen kiest Kopenhagen bovendien voor de aanleg van een PLUSnet dat in 2025 gereed moet zijn. Lees verder

Categorieën
SNP Fietsvakanties
Fiets-Fun fietsvakanties
Ga naar Eye4Cycling.nl