FIETSVAKANTIES IN EUROPA

De beste start van uw fietsvakantie

fiets filevrij

Fiets heeft nog meer potentie dan gedacht

Beleidsmakers kunnen veel meer mensen bewegen om de fiets te nemen in plaats van de auto, als beter rekening wordt gehouden met de keuzebepalende factoren. Een onderzoek van het RIVM met als vraag hoe je korte autoritten kunt vervangen door fietsritten, laat dat zien.

Uit een analyse van MOM-gegevens (Mobiliteitsonderzoek Nederland ) kwam een aantal factoren naar voren waar tot nu toe onvoldoende rekening mee wordt gehouden bij het ontwikkelen van maatregelen om de vervoermiddelkeuze te beïnvloeden, stelt RIVM-onderzoeker Scheepers in haar promotieonderzoek.

Lees verder

Kan de elektrische fiets het opnemen tegen de bus?

bicycleIn hoeverre zijn scholieren bereid de bus te laten staan en met de e-bike naar school te reizen? In Gelderland is onlangs het proefproject ByCycle! gestart op de Jacobus Fruytierschool in Apeldoorn. De provincie Gelderland en fietsenfabrikant Sparta werken samen om inzicht te krijgen in reizigersgedrag van scholieren: In hoeverre is de E-bike is staat om scholieren op de fiets en uit het OV te krijgen. Lees verder

Snelfietsroutes zijn sneller dan het benodigde geld

Onlangs presenteerde de Fietsersbond de nota Een toekomstagenda voor snelfietsroutes. Daarin stelt de Fietsersbond samen met enkele regio’s en provincies voor het aantal snelfietsroutes fors uit te breiden. In totaal wil men tot 2025 in de belangrijkste stedelijke regio’s 675 kilometer aan nieuwe snelfietsroutes ontwikkelen. Daarvoor zou zo’n 700 miljoen op tafel moeten komen. De provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland, Bestuursregio Utrecht, de Stadsregio Arnhem-Nijmegen en Stadsgewest Haaglanden verklaren in de Toekomstagenda een kwart tot een derde van de 675 kilometer te willen realiseren. Het Rijk is ook bereid een steentje bij te dragen aan de aanleg van nieuwe snelfietsroutes, maar hoeveel en wanneer precies is op dit moment nog niet duidelijk. Minister Schultz wilde bij het in ontvangst nemen van de nota nog niet op de geldzaken vooruit lopen. Wel benadrukte ze dat er niet zomaar een grote zak geld klaar staat voor snelfietsroutes. Financiering zal dus moeten uit verschillende potjes en bronnen. Wat de toekomst van de Snelfietsroute er mogelijk niet zekerder op maakt. Lees verder

Brabant gaat fietsforenzen coachen

Noord-Brabant gaat na de zomervakantie met een online Fietscoach en een bonus voor fietsers met een elektrische fiets forenzen proberen te verleiden om de auto te laten staan. Het gaat om het project B-Riders van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Noord-Brabant als onderdeel van het Rijksprogramma Beter Benutten.

Het idee is dat forenzen zich aanmelden via de website van B-Riders en de bijbehorende app installeren op de smartphone. Met die app stelt men persoonlijke doelen in, bijvoorbeeld twee keer per week naar het werk fietsen of 300 kcal per rit verbranden. Wie op de fiets stapt, moet inloggen waarna de app de rit registreert. De B-Riders Online Fietscoach houdt alle kilometers bij, een geeft aanmoedigingen en feedback. Voor wie per elektrische fiets naar het werk gaat, is een bonusregeling. Die houdt in dat men een deel van de aanschafkosten van een e-bike kan terugverdienen door op de fiets naar het werk te gaan. Per gereden kilometer ontvangt men een vergoeding. Wie bijvoorbeeld twee keer per week 15 km met de e-fiets naar het werk rijdt, verdient bijvoorbeeld €5,40. Hoe meer kilometers iemand fietst, hoe hoger het bedrag per kilometer. De actie begint eind augustus 2013 loopt tot en met december 2014.

File en vertraagde treinen kosten veel meer dan een fiets met pech

Een uurtje in de file kost de zakelijke autorijder €26,25, in de trein kost een uur vertraging €19,75. Dat zijn enkele van de nieuwe cijfers die het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft berekend. Dus als je bedenkt dat in een file al gauw honderden of duizenden mensen stilstaan, en ook de meeste treinen toch honderden mensen vervoeren, kosten deze vertragingen nogal wat. Een gedeeltelijke oplossing voor dit maatschappelijke kostenpotje begint met een F en eindigt op Iets. Lees verder

Londen wil fietsroute-netwerk naar Nederlands voorbeeld

londenDe Londense burgemeester Boris Johnson steekt zijn nek weer eens uit. Ditmaal positief, dat wel. Het plan van Johnson is om ruim een miljard euro in de fiets investeren. Naar Nederlands model wordt het Londense fietsroute-netwerk fors uitgebreid met vrijliggende fietspaden en komen er meer fietsenstallingen. Om de veiligheid te verbeteren worden meer rotondes in de stad aangelegd. Lees verder

Infrastructuur, financiele vergoeding en gezondheid bepalen of forens de fiets pakt of niet

fietsfilevrijVerbetering van de infrastructuur en het sneeuw- en ijsvrij houden van de fietsroute zijn belangrijk om mensen te stimuleren meer of vaker de fiets te nemen. Ook gezondheid, de elektrische fiets en financiële vergoedingen door de werkgever spelen een rol. Aan fietspromotie wordt door werkgevers nauwelijks gedaan, maar ook fietsregelingen, waaronder de kilometervergoeding, zijn relatief onbekend en worden dus weinig benut. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een enquête onder meer dan 2800 fietsers, die is afgenomen door de Fietsersbond.
Lees verder

Premie zorgt voor meer Elektrische fietsen, en die fietsen zorgen voor een beter humeur

trek500plusElektrische fietsen worden in Nederland volop ingezet om de automobilist te overtuigen en over te stappen op de E-bike. In de regio Arnhem-Nijmegen werd de aanschaf van 650 e-bikes door werknemers voor 30% gesubsidieerd, wat resulteerde in fors hogere e-bike-aankoop en gebruik, met een beter humeur tot gevolg. Lees verder

Fietssnelweg zorgt bewezen voor meer fietsers die ook nog eens langere afstanden afleggen

fietssnelwegUit onderzoek van de provincie Vlaams-Brabant blijkt dat investeren in degelijke fietssnelwegen leidt tot meer fietsverplaatsingen over (middel)lange afstanden. Het onderzoek vond plaats op de HST-fietsroute tussen Leuven en Brussel. Tussen februari en december 2012 voerde de provincie een intensief onderzoek uit met verkeerstellers en bevraging van fietsers. De HST-fietsroute is grotendeels autovrij en biedt een volwaardig alternatief voor de auto. Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat een goede fiets-infrastructuur leidt tot meer fietsende gebruikers.  Lees verder

Fietsweg speciaal voor E-bikers om filedruk te verminderen tussen Amsterdam en Almere

De gemeente Almere neemt het voortouw om een goede fietsweg te creëren van Almere naar Amsterdam Zuidoost. Forenzen die wonen in Almere en werken in Amsterdam (Zuid Oost) krijgen als het aan de gemeente Almere ligt een speciale fietsroute voor als zij gebruik maken van een elektrische fiets of elektrische scooter. De gemeente Almere verwacht dat er minstens 200 automobilisten hun auto zullen verruilen voor de e-bike. Het is niet zo maar een fietspad. De route is breed, voorzien van een glad wegdek en goed verlicht. Ook zijn er zo min mogelijk kruisingen en verkeerslichten. En natuurlijk zijn er voldoende oplaadpunten.

Het elektrisch fietsen op dit traject zou concurrerend kunnen zijn met reizen met de auto. Vooral in de spits is die autoreistijd vaak langer dan een uur. Dat zou fietsend sneller moeten kunnen, zeker als er een goede fietssnelweg ligt. Afgezien van de kortere reistijd, is vooral de zékere reistijd een voordeel. Meer informatie over dit project leest u op deze site.

Categorieën
SNP Fietsvakanties
Fiets-Fun fietsvakanties
Ga naar Eye4Cycling.nl