Snelfietsroutes zijn sneller dan het benodigde geld

Onlangs presenteerde de Fietsersbond de nota Een toekomstagenda voor snelfietsroutes. Daarin stelt de Fietsersbond samen met enkele regio’s en provincies voor het aantal snelfietsroutes fors uit te breiden. In totaal wil men tot 2025 in de belangrijkste stedelijke regio’s 675 kilometer aan nieuwe snelfietsroutes ontwikkelen. Daarvoor zou zo’n 700 miljoen op tafel moeten komen. De provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland, Bestuursregio Utrecht, de Stadsregio Arnhem-Nijmegen en Stadsgewest Haaglanden verklaren in de Toekomstagenda een kwart tot een derde van de 675 kilometer te willen realiseren. Het Rijk is ook bereid een steentje bij te dragen aan de aanleg van nieuwe snelfietsroutes, maar hoeveel en wanneer precies is op dit moment nog niet duidelijk. Minister Schultz wilde bij het in ontvangst nemen van de nota nog niet op de geldzaken vooruit lopen. Wel benadrukte ze dat er niet zomaar een grote zak geld klaar staat voor snelfietsroutes. Financiering zal dus moeten uit verschillende potjes en bronnen. Wat de toekomst van de Snelfietsroute er mogelijk niet zekerder op maakt.

De projectorganisatie Fietsfilevrij, een initiatief van de Fietsersbond, zet zich sinds 2010 in om samen met rijk, provincies, regio’s en gemeenten een netwerk van snelfietsroutes in Nederland te ontwikkelen als oplossing voor de dagelijkse files op bepaalde trajecten. Snelfietsroutes zijn hoogwaardige fietsverbindingen op langere afstanden (15 tot 20 kilometer) die steden en/of woonwerklocaties met elkaar verbinden. Fietsfilevrij bekijkt samen met verschillende betrokken wegbeheerders per route hoe de kwaliteit verhoogd kan worden, zodat fietsers sneller, zonder oponthoud en comfortabel door kunnen fietsen. Het gaat hierbij onder andere om het wegnemen van barrières, de aanleg van bruggen en tunnels, het verbinden van bestaande routes en de aanleg van kwalitatief hoogstaande fietspaden. Ook communicatie naar werknemers in de regio speelt een belangrijke rol.

Op dit ogenblik zijn er al 18 snelfietsroutes gerealiseerd en zeven in uitvoering. Uit onderzoek op de snelfietsroute Leiden-Den Haag blijkt dat het leidt tot een toename van fietsgebruik van 25%. Ruim 25% van de werknemers gaat op het ogenblik al op de fiets naar het werk; 50% voor afstanden tot 5 kilometer, 25% tot 10 kilometer, 10% tot 15 kilometer en 15% langer dan 15 kilometer.

Fietsvakantiewinkel heeft alles voor uw fietsvakantie:
fietsvakantie ad

Plaats een reactie