Op naar de fietsflitspalen!

a01_30Op fietspaden zou een maximumsnelheid moeten gelden van 25 km/uur. Dat vindt het Fietsberaad. Directe aanleiding is de opkomst van de speed pedelec, de elektrische fiets waarmee je makkelijk 40 km/uur kunt rijden.

Het ministerie van IenM en belangorganisaties buigen zich al geruime tijd over de vraag wat je aan moet met de Speed Pedelec. Enerzijds lijkt het een ideaal vervoermiddel voor het woon-werkverkeer over grotere afstanden, anderzijds kan de hogere snelheid tot brokken leiden.

Het Fietsberaad pleit daarom, terecht, voor helderheid in de regelgeving. In ieder geval zouden voor de speed pedelec dezelfde regels moeten geleden als voor bestuurders van andere motorvoertuigen. De maximumsnelheid ter plekke moet bepalend zijn. Als de maximumsnelheid 30 km/uur is, geldt dat ook voor de bestuurder van een speed pedelec.

Ik denk echter dat hier niet veel winst te behalen valt, want dat ís al zo. De officiële betekenis van het verkeersbord RVV A01-030 is ‘Maximum toegestane snelheid 30 kilometer per uur’. Er staat niet bij voor wie dit wel en niet geldt, dus geldt dat voor iedere verkeersdeelnemer. Op een normale fiets onder normale omstandigheden zal de gemiddelde fietser deze snelheid niet halen, en dus het terechte gevoel hebben dat dit bord er niet voor hem of haar staat. Niets is echter minder waar. Ook wielrenners zijn gebonden aan de maximum snelheid binnen de bebouwde kom. En dus ook de speed pedelec rijder.

Ooit ben ik in Frankrijk aangehouden door een agent, omdat ik de berg af kwam rijden, het dorp in, en me niet hield aan de maximum snelheid ter plaatse. En dat was ruim vóór de komst van de Speed Pedelec, maar ook toen al golden de borden ook voor fietsers. Gelukkig was mijn niet vlekkeloze frans, en het mededogen van de franse agent voldoende om een boete te voorkomen, maar ik werd wel even aangehouden en er op gewezen.

Voor fietsers op fietspaden bestaat echter nog geen maximumsnelheid. Het Fietsberaad stelt daarom voor ook daar een maximumsnelheid te introduceren. Op (on)verplichte fietspaden zou die maximaal 25 km/uur moeten bedragen, op verplichte bromfiets/-fietspaden maximaal 40 km/uur.

De maximumsnelheid zou moeten gelden voor alle bestuurders die gebruik mogen maken van het (brom)fietspad, niet alleen de berijder van de speed pedelec, maar ook race-fietsers en ligfietsers.

Ga je harder dan de maximum toegestande snelheid, dan krijg je de keus om van de weg of van het fietspad gebruik te maken. Wie harder wilt, moet gebruik maken van de hoofdrijbaan, mits daar geen geslotenverklaring geldt.

Handhaving van een maximumsnelheid op fietspaden is, zo erkent het Fietsberaad, een zwak punt. Daarom stel ik voor de fietsflitspaal te introduceren, kunnen van de opbrengsten goede fietsvoorzieningen betaald worden.

Fietsvakantiewinkel heeft alles voor uw fietsvakantie:
fietsvakantie ad

Plaats een reactie