Meer gezondheidsvoordelen dan gezondheidsrisico's aan fietsen

snelwegDe stelling dat fietsen gezond is wordt door vrijwel iedereen onderschreven. Toch kleven er ook aan fietsen gezondheidsrisico’s. Dege zondheidsvoordelen voor fietsers wegen echter ruimschoots op tegen de te bedenken risico’s. Dat is nu (niet helemaal voor het eerst) vastgesteld door wetenschappers van de Universiteit Utrecht en het Planbureau voor de Leeromgeving. De risico’s van het fietsen door blootstelling aan luchtverontreiniging en verkeersonveiligheid vallen weg tegen de gezondheidswinst als gevolg van het meer bewegen. Een automobilist die overstapt op de fiets, krijgt een hogere levensverwachting. Dit verschil in levensverwachting is statistisch gezien bijna tien keer zo groot als het negatieve verschil (dus te verwachten levensverkorting) door luchtverontreiniging en verkeersongelukken.

Stimulering van het gebruik van de fiets in plaats van de auto heeft voordelen voor de maatschappij vanwege verminderde emissie van luchtverontreinigende stoffen, broeikasgas emissies en verhoogde fysieke activiteit. Om te onderzoeken of dat ook geldt voor de individuele fietser zijn scenario’s doorgerekend waarin 500.000 personen dagelijks korte autoritten vervangen. De risico’s van luchtverontreiniging, verkeersongelukken en fysieke activiteit werden gekwantificeerd op basis van internationale literatuur. Ze zijn uitgedrukt in winst of verlies van levensverwachting. Voor de individuen die van de auto op de fiets stappen, is gemiddeld de winst in levensverwachting door lichamelijke activiteit veel groter (3 – 14 maanden) dan het mogelijke verlies door luchtverontreiniging (0,8 – 40 dagen) en verkeersongelukken (5-9 dagen). Voor de samenleving als geheel, is de balans nog gunstiger, vanwege verminderde emissies van luchtverontreinigende stoffen en daarmee blootstelling van de algemene bevolking. Het onderzoek is gepubliceerd in het Tijdschrift Vervoerswetenschap.

Bron: Verkeersnet.com

Fietsvakantiewinkel heeft alles voor uw fietsvakantie:
fietsvakantie ad

Plaats een reactie