Kunstgras vergroot veiligheid voor fietsers

kunstgraslangsfietspadIn opdracht van de Provincie Overijssel liggen sinds enkele maanden kunstgrasbermen langs enkele fietspaden. Het is een experiment met als doel de veiligheid van fietsers te verhogen.

Van de berm afrijden (om uit te wijken, door controleverlies of door onoplettendheid) is één van de oorzaken van verkeersletsel onder fietsers. Het betreft hier vaak eenzijdige ongelukken, dus ongelukken waarbij alleen de ongelukkige fietser betrokken is. Daarom is het belangrijk om bermen goed te laten aanslui­ten op de verharding zonder hoogteverschil en obstakels in de bermen te vermijden.

Belangrijkste voordeel van kunstgras is dat het niet gemaaid hoeft te worden. De randen van de paden blijven daardoor mooi strak en begaanbaar. En het zicht blijft gegarandeerd. Verder is het voordeel dat fietsers niet gelijk in de zachte berm belanden als ze moeten uitwijken of om andere reden in de berm terecht komen. mochten er tegenliggers tegemoet komen die het hele pad gebruiken.

Fietsvakantiewinkel heeft alles voor uw fietsvakantie:
fietsvakantie ad

Plaats een reactie