FIETSVAKANTIES IN EUROPA

De beste start van uw fietsvakantie

Best Practices ingezet voor fietsveiligheid

fietsveiligheid-best-practicesHet aantal fietsgewonden in Nederland blijft toenemen. Daarom moeten alle gemeenten voor eind 2013 een Lokale aanpak veilig fietsen vaststellen. Als steuntje in de rug heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu het rapport Fietsveiligheid Stand van zaken & best practices Nederlandse gemeenten in 2012 uitgebracht met voorbeelden van al uitgevoerde maatregelen.

Een voorbeeld van de maatregelen die gemeenten kunnen nemen (en die dus reeds door andere gemeenten zijn genomen met aantoonbaar resultaat), is om bij elke infrastructurele maatregel actief bekijken of ook fietsmaatregelen zijn mee te nemen. Andere gemeenten proberen verkeersdeelnemers gedragsmaatregelen ten behoeve van verkeersveiligheid op te leggen.

De publicatie omvat daarnaast een breder overzicht van knelpunten en activiteiten bij gemeenten, en vooral ook handvatten om de Best Practices om te zetten in fietsveiligheidsbeleid.

Minister Schultz heeft zeven burgemeesters gevraagd de fietsveiligheidsfietskar te trekken. Ze zijn aangewezen als ‘ambassadeurs fietsveiligheid’. Het gaat om de gemeenten Zoetermeer, Helmond, Amersfoort, Dronten, Oldambt, Franekeradeel en Delft.

Geef een antwoord

Categorieën
SNP Fietsvakanties
Fiets-Fun fietsvakanties
Ga naar Eye4Cycling.nl